حسابداری بهای تمام شده یک- جلسه اول- قسمت اول

در دوران کرونا، موفق به ضبط این برنامه شدم. ببخشید اگر کیفیت ضبط، صدا و نور حرفه ای نیست. امیدوارم مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد. همچنین منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات دوستان در ارتباط با کیفیت نحوه تدریس هستم.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید