داستان هواپیمای اختصاصی آذری جهرمی از کجا شروع شد؟

پس از اعلام پایان وس، مخالفان این طرح، با استفاده از ابزار های رسانه ای خود، اعلام کردند که وزیر جوان با هواپیمایی اختصاصی سفر می کند. اما آیا این ماجرا صحت دارد؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید