در فراق عشق اه ناله کردن و منتظر ماندن

چند تا خواننده هستند که می خواهند شعری عشقی با لهجه محلی اجرا کنند و ببینند که مردم از اجراشون خوش شون میاد یا نه آرام دل بی قرار
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید