لحظه اصابت موشک به یک ساختمان در غزه

ویدئویی از لحظه اصابت موشک به یک ساختمان در شهر غزه و صدای وحشت زده ی مردم بی گناه را مشاهده کنید. زهره شاه حیدری
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید