سامانه بازار کتاب یک ساله شد

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد: در طول یک سال گذشته این سامانه ، فروشی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان داشته است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید