خدایا ازت خواهش می کنم...

خدایا ازت خواهش میکنم عراقیا و صدام یزید عزیز هر شب بیان وضعیت قرمز شه من برم تو پناهگاه دختر همسایمونو ببینم الله اکبر
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید