سریال مترجم قسمت اول | سریال مترجم قسمت 1

یک مترجم جوان در شغلش مسیرهای تازه‌ای را کشف می‌کند. رفتن در این مسیرهای پر پیچ و خم باعث می‌شود تا او به رازی خانوادگی پی ببرد که بر زندگی و آینده‌ خود و خانواده‌اش سایه می‌اندازد. سایه‌ای که می‌تواند آرامش یک شهر را تهدید کند.
سریال مترجم - فصل 1 - قسمت 3

سریال مترجم - فصل 1 - قسمت 2

سریال مترجم - فصل 1 - قسمت 1

ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید