از تجمع مردم جلوی بیمارستان و همخوانی مرغ سحر تا توضیح همایون شجریان به مردم

از تجمع مردم جلوی بیمارستان جم و همخوانی آهنگ مرغ سحر تا توضیح همایون شجریان به مردم درباره زنده بودن استاد/آخرین وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید