قهرمانی آتیلا زاگرس - کلاس 6 تروبرد مسافت 1000 - فصل تابستان بندرترکمن 1401

اسب آتیلا زاگرس با چابکسواری کیوان قلرعطا و مالکیت حلما اتابای و ایلنازمختومی توانست در دور 2 هفته 5 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1401، عنوان قهرمانی را در کورس تروبرد هندیکاپ کلاس 6 مسافت 1000 کسب نماید. اسب های سار سارا و کاراجا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید