قهرمانی گل سایرا - کلاس 7 دوخون مسافت 1000 - فصل تابستان بندرترکمن 1401

اسب گل سایرا با چابکسواری اسحاق جرجانی و مالکیت مرحوم ا... بردی مهرانی توانست در دور 4 هفته 5 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1401، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون هندیکاپ کلاس 7 مسافت 1000 کسب نماید. اسب های بولت گلستان و سحرخانوم به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید