بیانات مهم امام خامنه ای در خصوص کاهش جمعیت

کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای همایش ملی تغییرات جمعیتی در سال 92
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید