نماهنگ مجلس قوی | بیانات امام خامنه‌ای در رابطه با انتخابات مجلس

نماهنگ مجلس قوی با محوریت بیانات امام خامنه ای در رابطه با انتخابات مجلس : یکی از مؤلّفه‌های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم. مجلس شورای اسلامی که محلّ قانون‌گذاری است بایستی قوی باشد؛ کِی مجلس قوی خواهد شد؟ آن وقتی که مجلس شورای اسلامی با رأی بالایی تشکیل بشود.
ویدیوهای مرتبط