گزارش محمدعزیزی خبرنگار پایگاه خبری خزر۲۴ از اجرای سرود سلام فرمانده

با حضور و اجتماع دهه نودی های شهرستان آمل که در زمین ورزشی سپاه ناحیه آمل برگزار گردید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید