اجرای سرود سلام فرمانده توسط ۳۰۰ نفر از دانش آموزان منطقه چهاردانگه ساری

اجرای سرود "سلام فرمانده" توسط ۳۰۰ نفر از دانش آموزان منطقه چهاردانگه ساری
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید