اعلام آمادگی ایران برای نهایی سازی دالان زنگ زور

در دیدار «شاهین مصطفی اف» با وزیر راه و شهرسازی ایران، رستم قاسمی در خصوص نهایی شدن قرارداد ساخت جاده اتصال نخجوان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران اعلام آمادگی کرد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید