یوونتوس ـ میلان || نیمه‌نهایی کوپاایتالیا || یووه‌ی کم‌زور و میلان کم‌خطر

گل‌ها و لحظات مهم بازی یوونتوس و میلان از دور برگشت نیمه‌نهایی کوپاایتالیا در فصل ۲۰-۲۰۱۹
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید