برخورد با متخلفان افزایش بی ضابطه نرخ اجاره مسکن

قاسمی، وزیر راه و شهرسازی: : نيک رو : ️اگر افزایش بهای اجاره مسکن بیشتر از ۲۵ درصد باشد این یک تخلف آشکار است. ️این درصد افزایش نرخ اجاره بها با کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است. طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد می‌شود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید