توقیف ۳ کشتی صیادی در خلیج فارس / متخلفان اقدام به صید ‌غیرمجاز ترال ‌می‌کردند‌

توقیف ۳ کشتی صیادی در خلیج فارس / متخلفان اقدام به صید ‌غیرمجاز ترال ‌می‌کردند‌ www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :
ویدیوهای مرتبط