روایت بی بی سی از پیشرفت بزرگ ایران در حوزه بهداشت و سلامت

"حسین قاضیان" جامعه شناس: از ابتدای انقلاب تاکنون، امید به زندگی در ایران 23 سال افزایش یافته است/ یکی از سیاست های مهم در ایران، کاهش مرگ و میر در کودکان و نوزادان بوده است. www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :
ویدیوهای مرتبط