مرغ سحر - اجرای خصوصی محمدرضا #شجریان و انوشیروان #روحانی

کانال موسیقی #خصوصی/ اجرای ۱ آذرماه ۱۳۹۳ برای موسسه محک - ساکرامنتو، کالیفرنیا انوشیروان روحانی:‌حالا من میخونم شما گوش کن هر شب من و دل تا سحر، در گوشه‌ی میخانه‌ها داریم از دیوانگی، با یکدگر افسانه‌ها اندر شمار بی‌دلان، در حلقه‌ی بی‏‌حاصلان نی در شمار عاقلان، نی در خور فرزانه‏‌ها
ویدیوهای مرتبط