سوتین باعث سرطان است؟ سوتین مناسب به چه شکل است؟ دوخت شخصی سوتین، چگونه؟

بشنوید صحبت های دکتر پریسا عظیمی نژادان را در رابطه با تاثیر سوتین در سرطان سینه و انتخاب سایز صحیح سوتین و اهمیت آن. پخشه سامانه جامع برترین برندهای لباس زیر ایرانی است و اولین سامانه آنلاین دوخت سفارشی لباس زیر در ایران را نیز در دل خود ایجاد کرده است. برای اطلاعات بیشتر و نحوه اندازه گیری سایز مناسب سوتین و حتی سفارش به آدرسی که برایتان میگذاریم سر بزنید. www.pakhshe.com/fitcon


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید