شروع ورزش بعد از جراحی چاقی

توضیحات دکتر کبیری متخصص پزشکی ورزشی و عضو گروه جراحی چاقی دکتر رضائی درباره ی زمان و نحوه ی شروع فعالیت های ورزشی بعد از عمل جراحی چاقی.
ویدیوهای مرتبط