تا چه اندازه از عاقبت کار میترسی ؟

بعضی از افراد همیشه با همه طرح ها و راه حل ها مخالف هستند و از همه راه حلها ایراد می گیرند و جالب اینجاست که خود ایشان نه راه حل جایگزینی دارند و نه طرح اجرایی و عملیاتی !فقط در حال بهانه گرفتن هستند !البته علت این امر غالبا به تفکرات محدود کننده آنها و ذهن مضطربشان بازمیگردد چرا که یا محدودیت های مالی دارند . یا شدیدا محافظه کارانه فکر می کنند . یا به شدت جنبه های منفی و عواقب منجر به شکست طرح ها را مرور کرده و کلا از خیر ورود به مرحله اجرایی کار می گذرند و لذا همیشه یا در جا میزنند یا خود را اسیر افکار منفی و ذهن پسرو می کنند . حتی ممکن است تحت شرایطی وارد عمل هم بشوند ولی چون دائما انرژی منفی ساطع می کنند هم خود را آزرده خاطر کرده و هم باعث ایجاد مشکلات فراوان خواهند شد .این افراد به نوعی بیمار هستند و نیازمند کمک می باشند .
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید