تقلید صدای جادویی یک دختر

ببینید این دختر چه تقلیدصدایی می کنه کنسرت بزرگ خنده اینبار در #تهران تالار بزرگ کشور پنجشنبه ۹ آبان ۹۸ جمعه آبان ۹۸ (تمدید شد)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید