مرد بلوچ اهل بلوچستان که انگلیسی حرف میزند

این مرد بلوچ که یک دست فروش ساده است مسلط به چند زبان بین المللی از جمله انگلیسی عربی و اردو میباشد


ارسال شده توسط : 09159297376
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید