اجرای زنده عادل و میعاد در برنامه کامران تفتی

اجرای زنده عادل و میعاد در برنامه وقتشه، با حضور پدر و مادر ناشنوایشان، با اجرای بازیگر محبوب، کامران تفتی عادل و میعاد معروف به میعادل دو برادر خوش صدا در زمینه خوانندگی می‌باشند، که این روز ها در فضای مجازی محبوبیت زیادی پیدا کردن. عاد
ویدیوهای مرتبط