تمرینات تکمیلی ترکیبیات (شمارش) - بخش اول - ریاضیات گسسته

این بخش اول از تمرینات تکمیلی ترکیبیات یا شمارش از فصل سوم ریاضیات گسسته است. این سوالات از کتاب پرسمان گاج انتخاب شده است. برای دانلود فیلم های آموزشی من در درس ریاضی و فیزیک می توانید به سایت مراجعه فرمایید. همچنین فایل های pdf همراه سوالات در دسترس شما برای دانلود قرار دارد. آدرس سایت ام: sites.google.com/view/barpa
ویدیوهای مرتبط