آموزش فن بیان | تمرین فن بیان | مترادف سازی | دایره واژگان

www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071 - 021 آموزش و تمرین فن بیان بخش مترادف سازی و دایره واژگان توسط استاد حسینیان بنیانگذار موسسه سخنوران و آموزش سخنوری حرفه ای در ایران
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید