انتشار قسمت (سنتی حباب ساز) برزورسانی ساعت ۱۵.۳۸ و صحبت علی بیرو در مورد عراق

زمان انتشار سنتی حباب ساز دقیقا ۴۴ روز دیگر ساعت ۱۹.۰۰ بعد از ظهر دوبله انگلیسی اگه لایک 20 تا بشه یک مسابقه می زاریم به تمام شرکت کنندگان جایزه می دهیم
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید