فضای کار اشتراکی چه جور جاییه؟

میخوایم با چند تا سوال شروع کنیم: فضای کار اشتراکی چیه؟ این فضاها چه فرقی با دفاتر کار خصوصی دارن؟ حضور تو این فضاها چه دستاوردهایی برای استارتاپ ها داره؟ اگه یه گشت کوچیک تو اینترنت بزنیم با تعریف‌های زیادی از Coworking Spaceها مواجه میشیم تو این ویدئو میخوایم از فضاهای کار اشتراکی بگیم و با این فضاها بیشتر آشنا بشیم. . .
ویدیوهای مرتبط