امام زمان(عج)،امام مهدی،یا صاحب الزمان،ترک گناه=ظهور

آیا با وجود گناهانم میتونم یار امام زمان باشم؟ اگه گناهات نا امیدت کرده حتما این کلیپو ببین. نشر باصلوات
ویدیوهای مرتبط