سرماخوردگی اعصاب دکتر الهام روحی (روانپزشک- تهران)

@drelhamrouhi #دكتر_الهام_روحى #روانپزشك #مشاور #اعصاب_روان #دارودرمانى #روان_درمانى #سرماخوردگى #افسردگى #وسواس #اضطراب #رفتاردرمانى #دارو #اعصاب_و_روان اخبار معتبر سلامت و پزشکی را در پزشک برتر ببینید:
ویدیوهای مرتبط