جلسه دوم با موضوع "نوآوری های پزشکی در طب ایرانی"- مدرس: دکتر عبدالعلی محقق زاده

مجموعه 28 جلسه ای آموزش آکادمیک طب سنتی (ایرانی) که توسط وزارت بهداشت جزو واحدهای درسی دانشجویان رشته های علوم پزشکی ارائه می شود. مدرس جلسه دوم: دکتر عبدالعلی محقق زاده- استاد فارماکوگنوزی (هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی)
ویدیوهای مرتبط