دستگاه شالیکوبی سیار09120312156

دستگاه شالیکوبی متال صنعت کلاله 09120312156 زحمت کشاورز را کم کرده و بجای بردن شالی به کارخانه در منزل خود شلتوک را به برنج سفید تبدیل میکنددر وقت و هزینه صرفه جویی میشودو در صد برنج را هم بیشتر میدهد.برای خرید با تلفن 09120312156 تماس بگیرید.واتساپ 09112724845
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید