دو نفره رفتن به سینما با یه بلیط

دوتا دوست با رفیقاشون میخوان برن سینما که یه بلیط دارند و میخوان مسول بلیط سینما رو بیپیچونن که خودشون رو دست میخورند
ویدیوهای مرتبط