مستند "به خاطر یک مشت دلار بیشتر" (اعترافات دو حامی مسیح علینژاد).

این مستند ، اعترافات دو خواهر دوقلو ، پس از دستگیری را روایت می کند ، که به جریان " چهارشنبه های سفید " مسیح علینژاد می پیوندند ، و با تهیّه ویدئوهایی که با راهنمایی های مستقیم وی ، همراه است ؛ به حمایت از دعوت علینژاد ، مبادرت می کنند .
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید