تشکر رهبر انقلاب از تذکر درباره آمار رتبه اقتصادی ایران

تشکر رهبر انقلاب از تذکر درباره آمار رتبه اقتصادی ایران رهبر انقلاب در محفل انس با قرآن: من در سخنرانی اول فروردین در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری را عرض کردم؛ بعد از آن چند نفر به من تذکر دادند که این آمار درست نیست. من به دفترمان گفتم بررسی کنند و بررسی کردند، معلوم شد که حرف آنها درست است. آمار ما درست نبوده و آنچه که من درباره رتبه اقتصادی هجدهم ایران در دنیا گفتم مربوط به چهار یا پنج سال قبل، یا پنج یا شش سال قبل بوده است. لذا از کسانی که به من تذکر دادند تا این اشتباه برطرف شود، صمیمانه تشکر می‌کنم.
ویدیوهای مرتبط