نورپردازی برج میلاد تهران

پروژه نورپردازی برج میلاد تهران با بهره گیری از وال واشر های پارسانور افق آسیا انجام گردید. هدف از انجام این پروژه نورپردازی دیواره های برج میلاد تهران بود. این پروژه توسط خود شرکت نصب واجرا گردید و در بازه ی کمتر از یک ماه به اتمام رسید. www.pnoa.ir
ویدیوهای مرتبط