سخنان رئیس جمهور در نشست مدیران شبکه‌های ارتباطات و دانش‌بنیان

شبکه خبر - 25 فروردین 1400 - 17:20| تحول در ارتباطات و اقتصاد دانش‌بنیان از افتخارات دولت است. رییس جمهوری در نشست مدیران شبکه های ارتباطات و دانش بنیان: ️یکی از افتخارات ما در دولت یازدهم و دوازدهم مسئله تحول و انقلابی است که در زمینه ارتباطات و اقتصاد دانش بنیان به وجود آمد؛ دولت الکترونیک از یک سمت، شبکه ملی اطلاعات از سمت دیگر و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از طرف دیگر. ️ امروز در جامعه شاهد هستیم که بسیاری از کارهایی که لازم بود با صرف وقت فراوان انجام شود، این خدمت را در خانه خود دریافت می‌کنند. بنابراین با دولت الکترونیک رفاهی ایجاد شده است که این رفاه می تواند به نفع همه مردم باشد البته بعضی‌ها فکر می‌کنند که زندگی بهتر با اسلام در تضاد است و آدم باید همیشه زاهد و در فشار باشد و زندگی بسیار سطح پایین داشته باشد. ️در زمینه ارتباطات تحول بزرگی در کشور رخ داد، البته اختلاف نظرهایی وجود داشت مبنی براینکه اگر ما وارد این فضا و انقلاب شویم، خطراتی دارد. به هر حال فضای الکترونیکی و دیجیتال یک فضای نو و تحول بزرگ است.
ویدیوهای مرتبط