آموزش درست کردن ماشین بادی (بادکنکی)

خب دوستان این ویدیو شامل کادرستی است که من این رو درگروه مدرسه ام قرار دادم البته این ویدیو رپو برای شما از اونجا به ارمغان آورده ام. پس باما همراه باشید
ویدیوهای مرتبط