یکی کس بی دلیل بهم فوش داده*-*( کپ) گزارش برای خر ها آزاد استTwT

بار قبلی گزارش شد TwT من اصلا کاریش نداشتم *-* اومد تازه یکی ویدیو هشت توش هم فوش داد TwT اگه ۱۰۰۰۰۰ بار هم گزارش بشه باز هم این ویدیو رو می زارم TwT برام مهم نیست ._. TwT می دونم که این ویدیو زیاد برا خودتون مهم نیست TwT گزارش برای خر هاااااا آزاد است ^-^ گزارش نکنید اگه کنید یعنی همین بالایی که نوشتم ._. به مولا من کاریش نداشتم T^T
ویدیوهای مرتبط