باید عبرت گرفت

** حادثه کربلا شایسته بازخوانی مکرر است **دکتر محسن اسماعیلی از ضرورت عبرت گیری از عاشورا خواهد گفت...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید