تکنیک و مهارت های واینالدوم بازیکنی که کومان او را میخواهد !

واینالدوم بازیکن لیورپول در راردار بارسلونا استاو در تابستان بازیکن آزاد خواهد بود . بارسا میخواهد او را به خدمت بگیرد و گفته میشود پیش قراردادی هم امضا شده است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید