تمرینات بدون حضور ملی پوشان هنوز ادامه دارد ( دوشنبه )

بازیکنان بارسا دیروز هم به تمرینات خود ادامه داده اندالبته ملی پوشان برای دیدار های ملی در تمرینات حضور نداشتند و رونالد کومان از جوان ها استفاده کرد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید