تیتراژ کارتون برادران کوچک

کارتون قدیمی برادران کوچک که نام اصلی آن آلوین و سنجابها بود ، در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد از برنامه کودک شبکه دوم پخش می گردید .
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید