چشمات رو ببند خیال کن پشت پنجره فولاد آقایی...

دعای شما در این لحظه چیه؟ ماسک مصاحبه‌شوندگان صرفا لحظاتی برای ضبط کلیپ برداشته شده‌است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید