واکس کفش وندا

واکس کفش وندا یک واکس جامد درسه رنگ مشکی قهوه ای وبیرنگ میباشد.این واکس شامل روغن طبیعی لانولین ورنگدانه طبیعی است که هیچگونه آسیبی به کفش ومحصولات مرتبط وهمچنین دست ها نمیزند .حاوی حلالهای نفتی وخطرناک نیست .پس ازدقایق کوتاهی ایجاد فیلم محافظ میکند ودربرابر خاک آب وغبار مقاوم است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید