رمز و راز موفقیت در شغل وکالت ( جلسه اول، وکیل و ارتباطات)

با توجه به تصویب طرحها و لوایح اخیر علیه نهاد وکالت و تهدیدات بیرونی ضرورت توانمند سازی همکاران در حرفه وکالت بیش از گذشته احساس می شود از این رو بر آن شدیم تا تجربه سالها وکالت و دانش حاصله از کلاسهای آموزشی را در قالب یک دوره آموزشی غیر حضوری تحت عنوان رمز و راز موفقیت در شغل وکالت را به همکاران عزیزم بدون چشم داشت وبصورت رایگان هدیه نماییم امیدوارم تمام تکنیک ها و آموزهای این دوره موجب ترقی و رشد بیشتر همکاران محترم شود. محسن رضایی وکیل پایه یک دادگستری تجربیات و دانش خود رادر سایت www.mohsenrezaee.com بارگذاری میکنم. سپاس از اینکه همراه هستید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید