تجاوز آمریکایی ها به حرم اهل بیت در عراق و کشتن و غارت شیعیان

آمریکایی های کافر صهیونیست حمله میکنن به حرم اهل بیت و شیعیانشون رو قتل و غارت میکنن بعد هنوز هم که هنوزه از خواب غفلت بیدار نشدیم و نفهمیدیم که آمریکا دشمن خدا و دشمن اسلام است و در گوشه و کنار یکی دم از سازش و مذاکره با شیطان بزرگ میزنه یکی میگه آمریکا پلیس جهانیه و باید در همه کشور ها حضور پیدا کنه و با فساد و ظلم مبارزه کنه یکی میگه آمریکا متمدن و با ادبه یکی میگه چرا مرگ بر آمریکا میگید یکی حاضر نمیشه پا بزاره روی پرچم کشور ظالم و جنایتکار یکی میگه اسلام و انسانیت رو باید از غرب یاد گرفت ، دیگه باید چیکار کنه تا بهفمیم دشمن خدا و انبیا و اهل بیت و اسلامه ، با همین جهالت یازده امام رو به کشتن دادیم ، بیداریم آرزوست ...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید