فیلم گروه ضربت اعلان قرمز ۲۰۲۱ (زیرنویس فارسی)

داستان فیلم گروه ضربت اعلان قرمز (SAS: Red Notice) ارتش کوچکی از جنایتکاران آموزش دیده به رهبری لازلو آنتونوف یورواستار را در زیر کانال انگلیس ربوده اند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید